Felhasználási feltételek - Japanspecialist

Felhasználási feltételek

Ez az oldal tájékoztatja Önt arról, hogy milyen feltételek mellett veheti igénybe a https://japanspecialist.com/ honlapot és a kapcsolódó online konzultációs szolgáltatásokat („Honlap”).

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a Felhasználási feltételeket, mielőtt elkezdené használni a Honlapot. A Honlaphoz való hozzáféréssel, annak meglátogatásával vagy használatával Ön kijelenti, hogy magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a Felhasználási feltételeket. HA NEM ÉRT EGYET A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK BÁRMELYIKÉVEL, KÉRJÜK LÉPJEN KI, NE LÁTOGASSA ÉS NE HASZNÁLJA a Honlapot.

1. A Honlap egészére vonatkozó általános feltételek

A Honlapot a Kuoni Global Travel Services („Kuoni GTS”, „mi”, „társaságunk”) üzemelteti, és a tárhelyet is mi biztosítjuk.
Hivatalos név: Kuoni Global Travel Services (Switzerland) AG
A bejegyzés országa: Svájc
Hivatalos cím: Elias Canetti-Strasse 2
8050 Zürich, Svájc

Ez a Honlap kizárólag a társaságunkkal kapcsolatos általános információk nyilvános forrása, amelyek pontosságát, teljességét és naprakészségét nem ígérjük és nem garantáljuk. A Honlapunkon közzétett vagy elérhető információk vagy anyagok, beleértve, de nem kizárólagosan a termékkínálatunkat bemutató vagy azzal kapcsolatos tényeket és számadatokat, nem minősülnek ajánlattételnek vagy megbízható tanácsadási alapnak. Ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk azért, ha a Honlapunk látogatója vagy bárki, aki a Honlap tartalmát olvassa, az ott szereplő anyagokra támaszkodva hoz bármilyen döntést.

A Honlapunkhoz való hozzáférés ideiglenes jelleggel engedélyezett, és fenntartjuk a jogot, hogy a Honlapon nyújtott szolgáltatást előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk. Nem vállalunk felelősséget, ha Honlapunk bármely okból, bármikor, bármely időtartamra nem elérhető.
Időről időre korlátozhatjuk a Honlap egyes részeihez vagy a teljes Honlaphoz való hozzáférést bármely felhasználó számára. Ön felelős azért, hogy minden szükséges intézkedést megtegyen annak érdekében, hogy hozzáférjen a Honlaphoz. Ön felelős továbbá azért, hogy minden olyan személy, aki az Ön számítógépén vagy internetkapcsolatán keresztül hozzáfér a Honlaphoz, ismerje és betartsa ezeket a feltételeket.


Honlapunk elérése vagy használata során Ön kizárólag legális célokra használhatja a Honlapot, és köteles a Honlap tiltott felhasználási módjait ismertető, jelen szakasz rendelkezéseit betartani.

Ön nem használhatja a Honlapunkat:

 • olyan módon, amely sérti az alkalmazandó helyi, nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat;
 • jogellenes vagy csalárd módon, vagy bármilyen jogellenes vagy csalárd céllal;
 • a kiskorúak tényleges vagy szándékolt sérelmére;
 • bármilyen kéretlen vagy nem engedélyezett reklám- vagy promóciós anyag vagy hasonló tartalom (spam) küldésére vagy továbbításának elősegítésére a Honlapunkon említett vagy más módon a Honlapunkon keresztül elérhetővé tett címekre; és/vagy olyan adatok tudatos továbbítására, küldésére vagy feltöltésére, amely vírusokat, kémprogramokat, trójai programokat, férgeket, időzített bombákat, billentyűleütésnaplózókat, pókokat, kémprogramokat, reklámprogramokat vagy bármilyen más káros programot vagy hasonló, a számítógépes szoftver vagy hardver működésének kedvezőtlen befolyásolására alkalmas számítógépes kódot tartalmaz.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy:

 • nem reprodukálhatja, másolhatja, vagy adhatja tovább a Honlapunk bármely részét előzetes írásbeli engedélyünk nélkül, vagy a jelen felhasználási feltételek által kifejezetten engedélyezett esetek kivételével; és/vagy
 • nem férhet hozzá jogosulatlanul, nem zavarhatja, nem károsíthatja vagy akadályozhatja a Honlap bármely részének működését, a Honlapot tároló berendezéseket vagy hálózatokat, a Honlap szolgáltatásához használt szoftvereket, illetve a harmadik fél tulajdonában lévő vagy általa használt berendezéseket, hálózatokat vagy szoftvereket.
 • Társaságunk a Honlapon található minden szellemi tulajdonjog és közzétett anyag tulajdonosa vagy licencadója. Ezek a művek világszerte szerzői jogi törvények és szerződések által védettek. Minden vonatkozó jog fenntartva.
 • Ön egy-egy példányban jogosult kinyomtatni illetve kivonatokat letölteni a Honlapunk bármely oldaláról személyes használatra, illetve jogosult felhívni mások figyelmét a szervezetén belül a Honlapunkon közzétett anyagokra.
 • A kinyomtatott vagy letöltött anyagok papíralapú vagy digitális másolatát semmilyen módon nem módosíthatja, és nem használhat fel illusztrációkat, fényképeket, video- vagy hangfelvételeket, illetve grafikákat, a kísérőszövegtől elkülönítve.
 • A Honlapon található anyagokon mindenkor kötelező a társaságunk (és az azonosítható közreműködők) szerzőként való feltüntetése.
 • A Honlapon található anyagok semelyik részét nem használhatja fel kereskedelmi célra anélkül, hogy erre engedélyt kérne tőlünk vagy licencadóinktól.
 • Ha Ön a jelen felhasználási feltételeket megsértve kinyomtatja, lemásolja vagy letölti a Honlap bármely részét, a Honlap használatának joga azonnal megszűnik, és Ön köteles – kérésünk szerint – az anyagok Ön által készített másolatát visszaszolgáltatni vagy megsemmisíteni.
 • A KGTS előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Ön nem adhatja át a hitelesítő adatait és nem biztosíthat hozzáférést harmadik félnek.
 • Szükség esetén köteles az Önnel kapcsolatos adatokat vagy információkat (például elérhetőségi adatok stb.) frissíteni és a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos további, releváns tartalmakat (például éttermi menü, képekkel együtt) megosztani, különösen az online konzultációs szolgáltatásokkal kapcsolatban

A Honlapunkon megjelenített tartalmakat a pontosságára vonatkozó garanciák, feltételek és szavatosság nélkül bocsátjuk rendelkezésre. A törvény által megengedett mértékig a társaságunk, vállalatcsoportunk tagjai és a velünk kapcsolatban álló harmadik felek kifejezetten elhárítanak és kizárnak:

 • Minden olyan feltételt, szavatosságot és egyéb felelősséget, amely egyébként törvény, szokásjog vagy a méltányossági jog alapján hallgatólagosan fennállhatna.
 • Minden olyan közvetlen, közvetett vagy következményes veszteségért vagy kárért való felelősséget, amely egy felhasználónál a Honlapunkkal kapcsolatban, vagy a Honlapunk, a hozzá kapcsolódó weboldalak és az azokon közzétett anyagok használatával, használhatatlanságával vagy használatának eredményeivel kapcsolatban merül fel, beleértve:
 • elmaradt jövedelem vagy árbevétel;
 • lüzletvesztés;elmaradt nyereség vagy szerződések elvesztése;
 • a várt megtakarítások elvesztése;
 • adatvesztés;
 • cégértéket ért veszteség;
 • a menedzsment vagy az irodai munkaerő elvesztegetett munkaideje; és

függetlenül attól, hogy a felelősség szerződésen, jogellenes károkozáson (beleértve a gondatlanság esetét) vagy egyeben alapul, és még akkor sem, ha előre látható volt. Ez nem érinti a gondatlanságból eredő halálesetért vagy személyi sérülésért való felelősségünket, sem a csalárd félrevezetésért vagy alapvető kérdésben való félrevezetésért fennálló felelősségünket, illetve bármely más, az alkalmazandó jog szerint nem kizárható vagy korlátozható felelősséget.

Ön jogellenes módon nem használhatja a Honlapunkat vírusok, trójaiak, férgek, logikai bombák, pókok vagy más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagok tudatos bevezetésére. Nem kísérelhet meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Honlapunkhoz, a Honlapunkat tároló szerverhez, illetve a Honlapunkhoz kapcsolódó bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Ön nem indíthat szolgáltatásmegtagadással járó (DoS) támadást vagy túlterheléses DdoS támadást a Holnap ellen.

2. Az online konzultációs szolgáltatásokra vonatkozó különleges feltételek

Ha igénybe kívánja venni online konzultációs szolgáltatásainkat, regisztrálnia kell a Honlapunkon. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el az Adatvédelmi szabályzatot.

A kívánt időpontot bármikor lefoglalhatja, lemondhatja és megváltoztathatja.

Miután sikeresen lefoglalta az időpontot, kap egy visszaigazoló e-mailt egy kérdőívvel, valamint minden lényeges információval, amelyet a tanácsadóval folytatott video hívás előtt tudnia kell. Fenntartjuk a jogot, hogy a visszaigazoló e-mailben szereplő tanácsadótól eltérő tanácsadót biztosítsunk Önnek. Ennek oka lehet az eredetileg lefoglalt tanácsadó váratlan elérhetetlensége. Minden esetben gondoskodunk arról, hogy Ön ugyanolyan szintű és színvonalú szolgáltatást kapjon.

3. A jelen Felhasználási feltételek rendelkezéseinek megszegése

E rendelkezés megszegésével Ön bűncselekményt követne el az 1990. évi Computer Misuse Act törvény értelmében. Minden ilyen jogsértést jelentünk az illetékes bűnüldöző hatóságoknak, és együttműködünk a hatóságokkal az Ön személyazonosságának felfedésével. Ilyen jogsértés esetén a Honlap használatának joga azonnal megszűnik.

Nem vállalunk felelősséget olyan veszteségért vagy kárért, amelyet túlterheléses DdoS támadás, vírus vagy más, technológiailag káros anyagok okoznak, megfertőzve az Ön számítógépes berendezéseit, számítógépes programjait, adatait vagy más anyagait a Honlapunk használata, illetve a Honlapon vagy a Honlaphoz kapcsolódó bármely weboldalon közzétett anyagok letöltése miatt.

Kizárólag írásbeli engedélyünkkel jogosult a Honlapunkra mutató linket elhelyezni, és kizárólag becsületes, korrekt, tisztességes módon, nem sértve a hírnevünket és nem élve vissza a hírnevünkkel. Tilos olyan linket használni vagy oldalunkra úgy hivatkozni, amely azt sugallja, hogy társaságaink között bármilyen formájú társulás van, vagy társaságunk az Ön cégét vagy termékeit támogatja vagy jóváhagyja. Fenntartjuk a jogot a link elhelyezési engedély előzetes értesítés nélküli visszavonására. Linket kizárólag az Ön tulajdonában levő holnapra helyezhet ki.

Honlapunkat tilos más honlapon keretbe foglalni, és tilos a Honlapunk bármely, a kezdőlaptól eltérő részére mutató linket, ún. mélylinket (deep link) elhelyezni.

Ha a fentiektől eltérő módon kívánja felhasználni a Honlapon található anyagokat, kérjük, a Kapcsolatfelvételi űrlapon jelezze ezt felénk.

Ahol a Honlapunk harmadik fél által biztosított oldalakra és forrásokra mutató linkeket tartalmaz, ezek a linkek kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak. Nem rendelkezünk ellenőrzéssel az ilyen oldalak vagy források tartalma felett, és nem vállalunk felelősséget azokért, illetve a használatukból eredő esetleges veszteségekért vagy károkért.

A svájci bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek a Honlapunk látogatásából eredő vagy azzal kapcsolatos bármely kereset vagy jogvita esetén, ugyanakkor fenntartjuk a jogot, hogy a jelen feltételek megsértése esetén eljárást indítsunk Ön ellen a lakóhelye szerinti országban vagy bármely más érintett országban.

A jelen Felhasználási feltételekre, valamint az azokból, azok tárgyából vagy kialakításából fakadó vagy azokkal kapcsolatban felmerülő bármely vitára vagy követelésre (beleértve a szerződésen kívüli vitákat vagy követeléseket is) a svájci törvények vonatkoznak, és azokkal összhangban értelmezendők.

4. A jelen felhasználási feltételek frissítése és felülvizsgálata

Honlapunkat időről időre frissítjük, és tartalmát bármikor megváltoztathatjuk. Ha szükséges, felfüggeszthetjük a honlaphoz való hozzáférést vagy határozatlan időre be is zárhatjuk azt. A honlap tartalmának napra készségéért nem vállalunk felelősséget, és nem vagyunk kötelesek frissíteni az oldal tartalmát.

A Felhasználási feltételeket bármikor módosíthatjuk jelen oldal módosításával. Ezért időről időre ellenőrizze ezt az oldalt, hogy értesüljön az általunk végrehajtott módosításokról, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve. A jelen Felhasználási feltételekben foglalt egyes rendelkezéseket hatályon kívül helyezhet a honlapon máshol közzétett rendelkezés vagy közlemény is.

Sütiket használunk a tartalom és a hirdetések személyre szabásához, a közösségi média biztosításához.